Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 09-05-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’