Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση πιστοποιημένης δομής στην Ελάτεια.