ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ