ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΩΘΕΝΤΕΣ ΑΓΡΟΥΣ (Αγροτεμάχια με χαρακτηρισμό ΑΔ στους δασικούς χάρτες).