Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 29-04-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’.