ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΕΙΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024.