Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 14-05-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ .