ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ.