ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού αυτοκίνητου 4χ4.