Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 27-03-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’.