Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 09-04-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ .