Δελτίο Τύπου σχετικά με την Διημερίδα «Ιατρική και Εκκλησία: μια σχέση 2.000 ετών».