ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ .με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για τα λιπαντικά και τα καύσιμα