Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης Διάρκειας: ΥΕ Προσωπικό Πυροπροστασίας