Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.