Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ.