Τακτική συνεδρίαση του Τ.Σ Αγίας Μαρίνας στις 16/08/2013