Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ζελίου την Τετάρτη 4-5-2016 και ώρα 13:00΄