Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 03/08/2012