Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Μαρίνας στις 03/10/2012