Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ελάτειας στις 30/1/2013