Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00