Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00