Τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 16/03/2012