Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η του μήνα Νοεμβρίου 2013