Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00.