Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30