Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/5/2013