Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειαςτην 5η του μήνα Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00