Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 12η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:30.