Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 6η Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 8:00 μμ.