Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 31η Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ.