Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 20η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:00 μμ