Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 10η Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ.