Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 17η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ