Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 19η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ