Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 29η Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00.