Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 17η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 7:30 μμ