Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 12η Ιουνίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:30 μμ