Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 13η Μαΐου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:30 μμ