Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας στις 29/08/2012