Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 16:00 και λήξη την 18:00 .