Τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου την Τρίτη 7-3-2017 και ώρα 13:00΄