Τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου την Δευτέρα 4-5-2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου.