Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00