Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30