Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 15η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30