Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 6η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00