Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 3η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30