Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 14η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00